Email: trumoivn@gmail.com
0989.845.514 24/7

Bà Minh ở Tp Cần Thơ chia sẻ

Tôi khiếp sợ những con dán bẩn thỉu, thật tuyệt vời khi từ giờ tôi sẽ không phải thấy chúng xuất hiện trong nhà mình nữa !